Home > Game > [MV] RACINGBOY – PHÚC REY

[MV] RACINGBOY – PHÚC REY

41 Responses

  1. VietKnight Official

    Để tôi dạy bạn cách làm một racing boy
    B1: Độ một chiếc xe cũ như dream, wave, yupiter
    B2: Đợi đêm tầm 12h, đeo tai nghe vào bật bài này lên và feel
    B3: Chạy hết tốc độ và dặn mẹ chuẩn bị mua quan tài trước :)))

Leave a Reply