[Topgame] Top 5 game đua xe mới mà hay 2016 | PC PS4 Xbox One
Home > Ẩm Thực > Mẹo giặt quần áo không ra màu

Mẹo giặt quần áo không ra màu

9 Responses

  1. Little Orange

    Mình giặt xà phòng xong rồi xả với nửa chén muối hay là vò với nửa chén muối? Cái quần áo mặc nh lần í

  2. Vo Nguyêng

    Có vải kaki kh v bạn mình vừa mua một cái áo khoát mà mình giặc bằng xà bông nó ra màu rất nhìu

  3. Mẹo Vặt Cuộc Sống

    Hãy lưu lại mẹo giặt quần áo không ra màu này khi cần có thể dùng ngay nè bạn…

Leave a Reply