[Topgame] Top 5 game đua xe mới mà hay 2016 | PC PS4 Xbox One
Home > Du Lịch > Khách Sạn Hoàng Tuyền: Chương quyen-1-1- Chương quyen-1-20, Truyện Audio

Khách Sạn Hoàng Tuyền: Chương quyen-1-1- Chương quyen-1-20, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Khách Sạn Hoàng Tuyền:
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 1: Thành phố Ma, (14.14 phút: 0:00:00 – 0:14:08)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 2: Xuân thất thiếu, (14.15 phút: 0:14:08 – 0:28:17)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 3: Gặp ma giữa ban ngày, (13.94 phút: 0:28:17 – 0:42:13)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 4: Chiếc bóng đuổi giết, (13.9 phút: 0:42:13 – 0:56:07)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 5: Cấp cứu, (13.57 phút: 0:56:07 – 1:09:41)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 6: Quần áo đẫm máu kinh hồn, (13.98 phút: 1:09:41 – 1:23:40)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 7: Lòng từ bi, (14.28 phút: 1:23:40 – 1:37:56)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 8: Mười hai ngày trống rỗng, (14.21 phút: 1:37:56 – 1:52:09)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 9: Âm mạch, (13.89 phút: 1:52:09 – 2:06:02)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 10: Trong khách sạn có người, (13.81 phút: 2:06:02 – 2:19:51)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 11: Trai phòng hòa thượng, (14.38 phút: 2:19:51 – 2:34:14)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 12: Thật sự trùng hợp như vậy, (13.19 phút: 2:34:14 – 2:47:25)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 13: Âm thanh lạ trong đêm mưa gió, (13.9 phút: 2:47:25 – 3:01:19)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 14: Đừng ai hòng rời đi, (13.62 phút: 3:01:19 – 3:14:57)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 15: Lý do của mỗi người, (13.84 phút: 3:14:57 – 3:28:47)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 16: Đợi, (13.01 phút: 3:28:47 – 3:41:48)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 17: Còn có người khác, (13.98 phút: 3:41:48 – 3:55:47)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 18: Gái ma, (12.94 phút: 3:55:47 – 4:08:43)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 19: Chỉ còn một mình, (13.68 phút: 4:08:43 – 4:22:24)
Khách Sạn Hoàng Tuyền – Quyển 1 – Chương 20: Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ, (13.38 phút: 4:22:24 – 4:35:46)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://artistmanagementaustralia.com/

Xem thêm bài viết khác: https://artistmanagementaustralia.com/du-lich/

2 Responses

Leave a Reply